Zpět

TIRÁŽ
        

     

Jan Váchal

URNATOUR

Pohřební cestovka

Vydalo nakladatelství Penrous v roce 2017

Vydání první

Odpovědný redaktor Zdeněk Rampas

Vytiskla tiskárna powerprint a. s. Praha

ISBN 978-80-904136-3-4

Váz., stran 186.

© Jan Váchal, 2017


Zpět