Zpět

TIRÁŽ
        

     

Jan Váchal

Jak nedočíst Viewegha

Grafická úprava obálky Miloš Novák.

Odborná redakce ing. Jitka Slepičková.

Technická redakce Stanislav Kristl.

Vydání první. Praha 2008.

Vydalo nakladatelství PENROUS jako svou 1. publikaci.

Sazba MPN Praha.

Tisk: CENTA, spol. s r.o.

ISBN 987-80-904136-0-3

Váz., stran 228.

© Jan Váchal, 2008


Zpět