Zpět


Postavy a postavičky


   


Karen Šíbrová zvaná Kari
- majitelka nejširší škály emocí v střední Evropě.

Přemysl zvaný Satan - šéf a pochopení v jedné osobě.

Dana, Vilma, Jiřina, Dita, Monika, Šárka a Adéla - spoluhráčky i protihráčky. Jak kdy.

Pavel Mach - právník a časem možná i Macháček.

Mareš zvaný Mára - ten, co ho přivedl.

Václav Slíva - vinař a proutník nezbeda.

Klára - smíšek culíkatý, obecný.

Pavla - kamarádka na donošení.

Tína - hrdá majitelka tří dětí, které ovšem bohužel nejdou nijak vypnout.

Slámová - ostražitá domovnice, která nosí mokrý hadr na podlahu proklatě nízko.

Kalaš - původním povoláním pesimista.


Zpět