Zpět
Byrokracie

     


Na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších novel, § 13a, odst. 1., jsou zveřejněny následující identifikační údaje:Název firmy: PENROUS, s.r.o.

Sídlo: Anny Letenské 34/7, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 28239181

DIČ: CZ28239181

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134568

Datum zápisu: 4. února 2008

Základní kapitál: 2.000.000,- KčZatržení


Ostatní identifikační údaje jsou uvedeny v Obchodní rejstříku (www.justice.cz/or/) Zpět